Finanse i Dotacje

Home / Finanse i Dotacje

finanse i dotacjeFinanse i Dotacje to obszar działalności związany z szeroko pojętym obiegiem pieniądza i jego organizacją w sposób umożliwiający racjonalne jego gospodarowanie. W pojęciu tym szczególną uwagę przykłada się m.in. do: optymalizowania procesów wydatkowania (ograniczania kosztów oraz podatków), sprawowania kontroli nad jego obiegiem, czy też, a może przede wszystkim, do zdolności pomnażania środków pozostających do dyspozycji. W tym ostatnim aspekcie zainteresowanie Finansów i Dotacji koncentruje się na możliwościach pozyskiwania kapitału zewnętrznego i realizacji projektów inwestycyjnych (ale nie tylko) przy udziale środków pochodzących z funduszy (UE, EOG, krajowych) obsługujących programy pomocowe dla określonych kategorii beneficjentów (jednostek samorządu terytorialnego,  przedsiębiorców, organizacji non-profit, innych). Działalność Finansów i Dotacji to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę zapewnienia środków finansowych niezbędnych na realizację i wdrożenie innowacyjnych projektów, ich obsługę finansową, rozliczenie, raportowanie, aż po zakończenie i sprawozdanie końcowe do instytucji wdrażających / zarządzających. Profesjonalizm podejmowanych przez Finanse i Dotacje czynności gwarancją urzeczywistnienia innowacji w praktyce.