• Kancelaria

  Misją działalności Kancelarii jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego obrotu gospodarczego. Aktywne uczestnictwo jednostki na rynku i podejmowane przez nią czynności, działania, interakcje stanowią potencjalne ryzyka wystąpienia nieoczekiwanych, wręcz niepożądanych skutków...

  Więcej
 • Finanse i dotacje

  Finanse i Dotacje to obszar działalności związany z szeroko pojętym obiegiem pieniądza i jego organizacją w sposób umożliwiający racjonalne jego gospodarowanie...

  Więcej
 • Nieruchomości

  Działalność Kancelarii w zakresie nieruchomości obejmuje: szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi rynku obrotu nieruchomościami, obejmujących analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowanie umów...

  Więcej

Kancelaria Biznes Inwestycje

Profesjonalne Wsparcie Biznesu

Feature image
Kancelaria

Misją działalności Kancelarii jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego obrotu gospodarczego

Feature image
Finanse i Dotacje

Finanse i Dotacje to obszar działalności związany z szeroko pojętym obiegiem pieniądza i jego organizacją w sposób umożliwiający racjonalne jego gospodarowanie

Feature image
Nieruchomości

Działalność Kancelarii w zakresie nieruchomości obejmuje: szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi rynku obrotu nieruchomościami

Feature image
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

O nas

Kancelaria Biznes Inwestycje to innowacyjne rozwiązanie na rynku wysokospecjalistycznych usług, w których ideą przewodnią było połączenie prawa z ekonomią, doświadczenia z kreatywnością, tradycji z nowoczesnością. Decyzja takiego hybrydowego połączenia w jednej organizacji jaką jest Kancelaria Biznes Inwestycje podjęta została w oparciu o diagnozę obecnego kształtu stosunków społeczno-gospodarczych, które są już na takim etapie rozwoju, że nie sprawdzają się rozwiązania standardowe. Wymogi rynku powodują, iż koniecznym jest ciągłe dostosowywanie się do wciąż zmieniającego się otoczenia, pojawiających się nowych potrzeb i dostarczania produktu (usług) zapewniającego zadowolenie Klienta. W duchu tej idei utworzona została Kancelaria Biznes Inwestycje.

Dlaczego my

Kwalifikacje
Kancelaria Biznes Inwestycje operując na rynku wysokospecjalistycznych usług, gdzie nadrzędnymi elementami są reguły i zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa, czy też praw ekonomicznych zachodzących na konkurencyjnym rynku, stawia na profesjonalizm w podejściu do spraw prowadzonych przez/ w Kancelarii. Zgodnie z tą ideą, kapitał Kancelaria Biznes Inwestycje budują osoby o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.
Doświadczenie
Niezmiernie ważnym czynnikiem w budowaniu wiodącej pozycji Kancelaria Biznes Inwestycje jest doświadczenie; obejmuje ono: uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych (PHARE, ISPA), funduszy UE, EOG (EFRR, EFS, eea grants, norway grants), funduszy krajowych (NFOSiGW); współpracę przy projektach komercjalizacji gminnych jednostek organizacyjnych, restrukturyzacji i prywatyzacji komunalnych osób prawnych; organizację procesu sprzedaży nieruchomości.
Kancelaria Biznes Inwestycje dzięki uczestnictwu w projektach na wyodrębnionych obszarach działalności nie ogranicza się wyłącznie do własnych zasobów lecz także podejmuje współpracę z innymi podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku, dla których kwalifikacje i doświadczenie są równie ważne i priorytetowe w prowadzonej działalności. Tym sposobem firmy o podobnej profesji nie stanowią konkurencji lecz kooperanta, z którym dzielimy co w nas najlepsze, by w pełni usatysfakcjonować naszych Klientów.